Privacyverklaring

Delftdraagt
Delftdraagt, 2613HE Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.delftdraagt.nl
2613HE Delft
+31 6 51 689 084

Persoonsgegevens die wij verwerken

Delftdraagt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Delftdraagt gebruikt jouw persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te helpen:
Als je het contactformulier op de website invult, komen die gegevens in een mail terecht om je vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden. Er komen geen speciale computerprogramma’s of –systemen bij kijken die besluiten nemen of gevolgen hebben voor personen. Wel maakt Delftdraagt gebruik van computerprogramma’s om de website zo optimaal mogelijk in te kunnen delen. Dit gaat om het volgende programma:
- Google Analytics. Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren. Hiermee kan onder andere worden bekeken op welke onderdelen van de website mensen afhaken, of juist welke onderdelen het meest bekeken worden. Dit gebeurt om de website zo interessant mogelijk te maken voor de bezoekers. Gegevens van de website blijven 14 maanden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens die we ontvangen via het contactformulier, de mail, Whatsapp en Messenger worden verwijderd 14 maanden na de conversatie. Dit gebeurt zodat er, bij een vervolgvraag van een consult kan worden teruggezocht wat er een vorig consult is gebeurd en gedaan.
De gegevens die in de factuur staan worden rechtshalve 7 jaar bewaard, dit vraagt de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Delftdraagt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Delftdraagt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Delftdraagt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Delftdraagt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Delftdraagt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Delftdraagt heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
De gegevens staan uitsluitend op mijn laptop en telefoon. Deze laptop is beveiligd met een wachtwoord. Bij het verbinden met internet, is de beveiliging door middel van een firewall en een antivirusscanner.
Ook is er, in het kader van de wetgeving een bestand op mijn pc aanwezig waarin staat aangegeven welke gegevens zijn opgeslagen op welke plaats, zodat er, bij aanvraag van het verwijderen van alle gegevens makkelijk teruggevonden kan worden waar deze gegevens vroegtijdig verwijderd dienen te worden. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Delftdraagt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delftdraagt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn eerder in deze verklaring genoemd.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s